תשכ"ט arrow_back

ימים אחרונים דחה"פ, בעת הסעודה - תשכ"ט