מפתח לתורת חק אד"ש

תשכ"ט arrow_back

צו, שבת הגדול, יו"ד ניסן, ערב י"א ניסן - תשכ"ט