מפתח לתורת חק אד"ש

תשכ"ט arrow_back

ר"ח ניסן, שיחה להתל' שי' הנוסעים בשליחות לאוסטרלי' - תשכ"ט