מפתח לתורת חק אד"ש

תשכ"ט arrow_back

תשא, פ' פרה - תשכ"ט