מפתח לתורת חק אד"ש

תשכ"ט arrow_back

משפטים, פ' שקלים, מבה"ח אדר - תשכ"ט