מפתח לתורת חק אד"ש

תשכ"ט arrow_back

מוצאי שמח"ת, בעת חלוקת כוס של ברכה - תשכ"ט