תשכ"ט arrow_back

ימים אחרונים דחה"ס, בעת הסעודה - תשכ"ט