מפתח לתורת חק אד"ש

תשכ"ט arrow_back

ימים ראשונים דחה"ס, בעת הסעודה - תשכ"ט