מפתח לתורת חק אד"ש

תשכ"ט arrow_back

מוצאי יו"כ, בעת הסעודה - תשכ"ט