מפתח לתורת חק אד"ש

תשכ"ט arrow_back

ערב יו"כ, אחרי מנחה - תשכ"ט