מפתח לתורת חק אד"ש

תשכ"ט arrow_back

ר"ה, בעת הסעודה - תשכ"ט