מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"ב arrow_back

ט"ז תמוז, שיחה להתלמידים הנוסעים בשליחות המל"ח - תשי"ב