מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"ב arrow_back

במדבר, מבה"ח וער"ח סיון - תשי"ב