מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"ב arrow_back

י"א אייר, שיחה באסיפה ע"ד ישיבת תות"ל - תשי"ב