מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"ב arrow_back

ליל ב' דחה"פ, ברכה להת' - תשי"ב