מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"ב arrow_back

ויק"פ, פ' החודש, מבה"ח ניסן - תשי"ב