מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"ב arrow_back

ה' טבת, שיחה לועד המסדר חזרת דא"ח - תשי"ב