מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"ב arrow_back

ליל כ"ט כסלו, נר ה' דחנוכה, שיחה להת' שי' - בעת מסירת דמי חנוכה - תשי"ב