מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"ב arrow_back

ויצא, ט' כסלו, אחרי מנחה - תשי"ב