תשי"א arrow_back

ליל כ"ה אלול, שיחה (ויחידות) לקבוצת סטודנטים - תשי"א