מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"א arrow_back

דברים, חזון, ט' באב - נדחה, אחרי מנחה - תשי"א