מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"א arrow_back

כ"ב תמוז, שיחה להת' שי' הנוסעים בשליחות המל"ח - תשי"א