תשי"א arrow_back

כ' תמוז, להר' י"י פיקארסקי - תשי"א