מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"א arrow_back

כ' תמוז, להר' י"י פיקארסקי - תשי"א