מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"א arrow_back

ח"י תמוז, שיחה להת' שי' הנוסעים בשליחות המל"ח - תשי"א