מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"א arrow_back

יום א' דחה"ש, אחרי מנחה - תשי"א