מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"א arrow_back

ר"ח סיון, אחרי מנחה - תשי"א