מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"א arrow_back

שש"פ, אחרי מנחה - תשי"א