מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"א arrow_back

ח"י ניסן, אחרי מנחה - תשי"א