מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"א arrow_back

ערב חה"פ, בעת חלוקת מצה - תשי"א