מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"א arrow_back

ויקהל, פ' שקלים, מבה"ח אד"ש - תשי"א