תשי"א arrow_back

ט"ו אד"ר, שושן פורים קטן - תשי"א