מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"א arrow_back

תצוה, י"א אד"ר, לחתן שעלה לתורה - תשי"א