מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"א arrow_back

תרומה, ד' אד"ר, לחתן שעלה לתורה - תשי"א