מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"א arrow_back

וארא, מבה"ח שבט - תשי"א