מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"א arrow_back

ט' טבת, סיום הקדיש, אחרי מנחה - תשי"א