מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"א arrow_back

מוצאי יום ג' דחה"ס, א' דחוה"מ, שמב"ה - תשי"א