מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"א arrow_back

מוצאי יו"כ, בעת הסעודה - תשי"א