מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"א arrow_back

ערב יו"כ, ברכה לפני כל נדרי - תשי"א