מפתח לתורת חק אד"ש

תשי"א arrow_back

ערב יו"כ, בעת נתינת לקח - תשי"א