תשי"א arrow_back

יום א' דר"ה, בעת ההליכה לתשליך - תשי"א